Kjell T. Bøe

Daglig leder

51 70 71 56

kjell@luratrykkeri.no

 

Frank Aguirre

Produksjonsleder

51 70 71 57

frank@luratrykkeri.no

 

Bente Hansen

Kundeveileder

 

bente@luratrykkeri.no

 

Karina Nesse

Mediegrafikerlærling

51 70 71 53

karina@luratrykkeri.no

 

HVEM

Atle Rasmussen

Trykker

HVA

HVOR

Kjetil Aarsheim

Trykker

KONTAKT

Postboks 1078, 4391 Sandnes

Tlf. 51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no

Postboks 1078, 4391 Sandnes

Tlf. 51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no

Postboks 1078, 4391 Sandnes

Tlf. 51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no

Postboks 1078, 4391 Sandnes

Tlf. 51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no

HVA

HVOR

KONTAKT

Postboks 1078, 4391 Sandnes

Tlf. 51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no

Kjell T. Bøe

Daglig leder

51 70 71 56

kjell@luratrykkeri.no

 

Bente Hansen

Kundeveileder

51 70 71 50

bente@luratrykkeri.no

 

Atle Rasmussen

Trykker

Frank Aguirre

Produksjonsleder

51 70 71 57

frank@luratrykkeri.no

 

Karina Nesse

Mediegrafikerlærling

51 70 71 53

karina@luratrykkeri.no

 

Kjetil Aarsheim

Trykker

Kjell T. Bøe

Daglig leder

51 70 71 56

kjell@luratrykkeri.no

 

Bente Hansen

Kundeveileder

51 70 71 50

bente@luratrykkeri.no

 

Atle Rasmussen

Trykker

HVA

HVOR

Frank Aguirre

Produksjonsleder

51 70 71 57

frank@luratrykkeri.no

 

Karina Nesse

Mediegrafikerlærling

51 70 71 53

karina@luratrykkeri.no

 

Kjetil Aarsheim

Trykker

KONTAKT

Postboks 1078, 4391 Sandnes

Tlf. 51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no