PREPRESS/FØRTRYKK

Vår kreative avdeling, som er behjelpelig med å designe / formgi trykksakene deres. Her blir også materiell som kommer ferdig, kvalitetssikret og klargjort for trykk.

 

TRYKK/DIGITALTRYKK

Vi har hele spekteret fra en-farge-trykk for produksjon av merkantile trykksaker til fullfargetrykk for produksjon av brosjyrer, hefter, DM’er og plakater. På våre moderne trykkpresser kan vi trykke det meste innen kontor- og reklame-trykksaker.

 

FERDIGGJØRING

Her sørger vi for at trykksakene får den fasongen de skal ha, kvalitetssikrer og pakker dem.

 

HVEM

HVA

HVOR

KONTAKT

Postboks 1078, 4391 Sandnes

Tlf. 51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no

Postboks 1078, 4391 Sandnes

Tlf. 51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no

PREPRESS/FØRTRYKK

Vår kreative avdeling, som er behjelpelig med å designe / formgi trykksakene deres. Her blir også materiell som kommer ferdig, kvalitetssikret og klargjort for trykk.

 

TRYKK/DIGITALTRYKK

Vi har hele spekteret fra en-farge-trykk for produksjon av merkantile trykksaker til fullfargetrykk for produksjon av brosjyrer, hefter, DM’er og plakater. På våre moderne trykkpresser kan vi trykke det meste innen kontor- og reklame-trykksaker.

 

FERDIGGJØRING

Her sørger vi for at trykksakene får den fasongen de skal ha, kvalitetssikrer og pakker dem.

 

Postboks 1078, 4391 Sandnes

Tlf. 51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no

Postboks 1078, 4391 Sandnes

Tlf. 51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no

HVA

HVOR

KONTAKT

Postboks 1078, 4391 Sandnes

Tlf. 51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no

HVA

HVOR

KONTAKT

Postboks 1078, 4391 Sandnes

Tlf. 51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no